Beint í efni

Stefnur og áherslur
í starfseminni

Stefnur Hornsteins og dótturfélaga eru í grunninn þær sömu, en hafa verið aðlagaðar að starfsemi og áherslum hvers og eins þegar það á við.

Hægt er að skoða einstaka stefnur dótturfélaga á vefsíðum þeirra.

Fjölbreytt liðsheild

Mannauðsstefna

Mannauðsstefnan endurspeglar vilja fyrirtækisins til að vera eftirsóttur vinnustaður sem byggir á sterkri sögu. Stefnunni er ætlað að tryggja starfsmönnum sem bestu starfsskilyrði og möguleika til að vaxa og dafna. Mikil áhersla er lögð á faglega vinnu þar sem ferlar, árangur og stöðugar úrbætur eru hafðar að leiðarljósi. Við tilheyrum liðsheild þar sem metnaðarfullt starf er unnið af jákvæðu og ábyrgu fólki í anda jafnræðis.

Lesa meira

Jöfn laun fyrir sömu störf

Jafnlaunastefna og jafnlaunavottun

Markmið Hornsteins, og dótturfélaga, er að tryggja öllu starfsfólki jöfn laun og sömu kjör fyrir sömu eða jafnverðmæt störf þannig að enginn launamunur sé til staðar. Tryggja skal öllum jafna möguleika til starfa, ábyrgðar, launa, stöðuhækkana, endurmenntunar og starfsþjálfunar. 

Hornsteinn og dótturfélög greiða laun í samræmi við gildandi kjarasamninga. Launaákvarðanir skulu byggðar á málefnalegum forsendum, í samræmi við samninga og starfslýsingar sem skulu vera til fyrir öll störf, ásamt því að vera skjalfestar, rökstuddar, rekjanlegar og undirritaðar af ábyrgðaraðilum. 

Lesa meira

Gæðamál eru alltumlykjandi

Gæðastefna

Til að viðhalda góðri stöðu í gæðamálum og gæðastöðlum hjá dótturfélögum er unnið eftir eftirfarandi gæðastefnu:

  • Að þjónusta fyrirtækisins uppfylli væntingar viðskiptavina og að fyrirtækið skili ávallt gæðum í samræmi við viðeigandi gæðastaðla.
  • Að viðhalda góðri stöðu á sínu sviði gæðamála.
  • Að allt starfsfólk fyrirtækisins þekki og skilji gæðastefnuna og hafi hana að leiðarljósi í störfum sínum.
  • Að fylgja og hlíta opinberum kröfum sem gerðar eru til starfsemi fyrirtækisins hverju sinni.

Sjálfbærniáherslur í takt við heimsmarkmið SÞ

Sjálfbærnistefna

Sjálfbærnistefnan er lýsandi fyrir áherslurnar í samfélagslegri ábyrgð og tekur stefnan mið af heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun í tengslum við umhverfisleg-, félagsleg- og stjórnháttaviðmið.

Fimm heimsmarkmið hafa verið sett í forgang sem eru í takt við stefnumörkun fyrirtækisins, en það eru heimsmarkmiðin: Jafnrétti kynjanna, Nýsköpun og uppbygging, Sjálfbærar borgir og samfélög, Ábyrg neysla og framleiðsla og Aðgerðir í loftslagsmálum.

Stjórnháttaviðmið | Lesa meira
Félagsleg viðmið | Lesa meira
Umhverfisleg viðmið | Lesa meira

Meðferð persónugreinanlegra gagna

Persónuverndarstefna

Hornsteinn og dótturfélög leggja áherslu á að vernda bæði friðhelgi starfsfólks í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og að gætt sé að réttindum starfsmanna til að fá upplýsingar um hvaða persónuupplýsingar eru unnar um þá og í hvaða tilgangi.

Allir heilir heim eftir vinnudag

Öryggisstefna

Starfrækt er öflugt forvarnar- og fræðslustarf sem byggir á reglum og kerfislegri nálgun á öllum þáttum rekstrar og stjórnunar til að koma í veg fyrir slys og sjúkdóma af völdum starfseminnar.

Áhersla er lögð á greiningar á áhættu og aðgerðir til að draga úr henni við störf. Starfsfólk er hvatt til að huga vel að eigin öryggi í störfum með því að framkvæma stuttar áhættugreiningar áður en verk hefjast.

Allt starfsfólk hefur skýrt umboð til að stöðva öll verk sem það telur að ekki sé nægilega öruggt hverju sinni.

Lesa meira